με την υπογραφή Συνιολάκης
Stock@Cost Garden Center® Giardini D'Acqua Durpeta

«Η Υιοι Ιωάννη Συνιολάκη Ο.Ε. δεσμεύεται ότι έχει και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που θα βρίσκονται στη διάθεση σας στις ιστοσελίδες που πρόκειται να περιηγηθείτε είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή αναγγελία στην ανανέωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι λόγω της διαρκούς ανανέωσης των προϊόντων ενδέχεται τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να διαφέρουν από τις τελευταίες εξελίξεις. Η εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας προς πληροφόρηση και ενημέρωση, ακριβώς όπως παρουσιάζεται, χωρίς όρους και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Κάθε δήλωση τρίτου που γίνεται σε σχολιασμούς ή κριτικές στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί θέση της εταιρείας και οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτή».